Chemicko-farmaceutický, potravinársky a OEM priemysel

Chemicko-farmaceutický, potravinársky a OEM priemysel

Nové modely White Line boli navrhnuté pre potravinárske, farmaceutické, chemické a baliace prevádzky. 

Nový model White Line je spoľahlivé, produktívne a ľahké riešenie určené na uspokojenie potrieb zákazníka, ktorý požaduje bezpeční a čisté pracovné prostredie. 

GMP - Good Manufacturing Practice: je povinné označenie vo farmaceutickom priemysle. GMP nie sú normy alebo nariadenia, ale zásady, ktoré je potrebné dodržiavať v priebehu výroby. Ide o určenie povinností firiem pre proces a kvalitu výroby. Veľa krajín prijalo pre farmaceutické a zdravotnícke zariadenia spoločnosti vlastné GMP postupy, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré korešpondujú s ich právnym systémom.

Hlavné rysy White Line: 
- inovácie na základe trhu / zákazníka a jeho požiadaviek
- odlíšenie sa od konkurencie
- GMP zhody
- bezpečnosť - ideálne pre nebezpečné miesta
- výkonné a veľmi tiché
- kompaktné - jednoduchý transport a manipulácia
- kontinuálna práca (24/7) - ideálne pre automatické aplikácie

Systém PullClean: 
PullClean je inovatívny systém pre čistenie kartridžových filtrov. Tento systém využíva rozdiel tlaku medzi okolím vysávača a vnútorným priestorom filtračnej komory, ktorá ma uzavretý prístup. 
Tento systém umožňuje ľahké a efektívne čistenie filtra v priebehu práce vysávača - pre trvalé sanie, kontinuálne využitie (24/7)
Tento systém nepotrebuje externý zdroj stlačeného vzduchu.