Multivac

Multivac

Vysokovýkonná vákuová jednotka je vhodná pre pripojenie k separátoru. V tomto zariadenie dochádza k oddeleniu ťažkých a sypkých materiálov. Sypký  materál prichádza ku dverám zariadenia a môže sa vyprázdniť v priebehu prevádzky zariadenia . Na požiadanie môže byť jednotka umiestnnenám na  príves pre jednoduchú prepravu.

Široká škála vysávačových jednotiek pre riešenie prípadných problémov!
Pohon jednozky zabezpečuje výkonný elektromotor alebo nezávislý dieselový motor.
Filtračný systém je inštalovaný na bloku motora, alebo priamo na kantajneri vysávača.
Veľké množstvo možného príslušenstva a vykladacích systémov.
Kombináciou vyššie uvedených možností, môžete ľahko premiestniť vysoko výkonný priemyselný vysávač a plniť svoje úlohy.
Priemyselný vysávač môže byť centrálne pripojený k potrubiu alebo fungovať ako mobilné, pohyblivé zariadenie pomocou vysokozdvižného vozíka.
Modely s naftovým motorom pre prevádzku na všetkých odľahlých miestach, kde nie je k dispozícii pripojenie elektriny.
 
Aplikácia vákuových systémov
 
Čistenie výrobného zariadenia od usadeného materiálu (piesok, cement, vápno, atď) zjednodušuje prehľad o výrobnom zariadení a umožňuje včas vykonať preventívne opravy.
Čistenie pre cementové silá, zásobníky, rotačných pecí od zvyškov materiálu pre pravidelnú údržbu a opravy .
Lokalizácia havarijných únikov  a únikov materiálu (napr zablokovanie dopravných pásov, násypky, šnekový mechanizmus pre pece pre hladké umožnenie dodávok surového materiálu).
Čistenie odsávacích zariadení pred vykonávaním pravidelnej údržby a výmeny filtračných zariadení, vyčistenie zberného potrubia, výfukového potrubia, látkových filtrov, elektrostatických lapačov prachu, vákuové vykladanie materiálu z násypky filtra v prípade blokády vypúšťacieho zariadenia.
Skrátenie doby prestojov počas mimoriadnych udalostí a rýchly návrat k pracovnému cyklu (napr, zlyhanie dopravnej linky, v prípade, že je tvorba úniku veľkého objemu materiálu, je možné upchatie dopravného potrubia a  minúty rozhodujú o tom, aby sa pokračovalo v procese podávania  materiálov vo výrobnom procese).
Preventívne čistenie zariadenie pre prepravu hotových surovín a dodávanie surovej zmesi: korčekové, skrutkové, pásové, doskových a hrabľové dopravníky, pneumatické dopravné žľaby.
Čistenie upchaté záchytky, zaplavené pozemky, odvodňovacie vrty, kalových, mokré brúsky žumpy, kanalizácie, a ďalšie odvodňovacie systémy elektrárne.
Zberanie  mokré / suché zvyšky uhlia v príprave a spracovania uhlia pre pece, zbieranie nahromadenie výbušného uhoľného prachu za účelom prevencie a ochrany pred výbuchom v uhoľných elektrárňach a uhoľných elektrární brúsenie pre cementárne.
 
         
 
 

 

 

V tejto kategórií niesú žiadne produkty.