Priemyselné vysávače na vodu a kvapaliny

Vysávače na vodu a kvapaliny

Vysávanie vody patrí medzi časté operácie v každom odvetví priemyslu. Náhodné, alebo krátkodobé vysatie kvapaliny v malých množstvách, zvládne väčšina vysávačov Nilfisk CFM.

Pre časté práce a veľké objemy tekutiny, ponúka spoločnosť Nilfisk široké spektrum výrobkov, čo sa týka výkonu a ptevedenia.

Najdôležitejšie systémy pri vysávaní kvapalín.

Kontrola plnenia :

Je dôležitá pre pozporuchový chod a ochranu sacích turbín proti preplaveniu kvapalinou. Najjednoduchšie riešenie je mechanický plavák, ktorý pri naplnení nádoby upchá vstupný kanál sacej turbíny. Nevýhodou je nebezpečenstvo zaseknutia, hlavne pri silne znečistených látkach. V tomto prípade je najspoľahlivejšia kontrola pomocou podtlakového snímača, ktorý elektricky odstaví sacie motory.

Vyprázdňovanie nádoby :

Základom je výpustný ventil, kde po jeho otvorení vyteká kvapalina samospádom. Ďalší spôsob je tlakové vypúšťanie pomocou tlakovania odpadovej nádoby, alebo vstavaným čerpadlom, kde vyteká kvapalina oveľa rýchlejšie a môžeme ju dopravovať na väčšie vzdialenosti.