Čistiaca technika Nilfisk Trenčín

Podmienky ochrany osobných údajov

Vážený zákazník,

 

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod], potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť L BAU s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO:44 614 527, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd.: Sro, vložka č.56618/B, e-mail: lbaubau.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovara plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email.

Marketing

Aby sme vám mohlizasielaťinformácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 1. E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 1. Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

 

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • Zaslaním objednávky cez e-shop, kde je súčasťou oznámenie o spracovaním OÚ v súlade s GDPR;
 • Pri podpísaní kúpnej zmluvy a faktúr, kde je odkaz na spracovanie OÚ.

 

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na emailtatiana.izraelova@gmail.com;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu L BAU s.r.o., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín.

 

E-shop

 1. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy

 1. Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

 1. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Marketing

 1. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

 

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Izraelová, PROVI, s.r.o.

Email: tatiana.izraelova@gmail.com

Tel. č.: 00421 907537860

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na emailtatiana.izraelova@gmail.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 23.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.

 

Registrácia nového zákazníka

Registrácia je otázka jednej minúty a stačí pri nej vyplniť svoje údaje v registračnom formulári. Ako náhle sa raz zaregistrujete, nabudúce sa už len prihlásite svojím uživateľským menom a heslom.

Ceny

Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH.

Objednanie tovaru

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a potvrdzuje tým, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

Dodanie tovaru

Tovar bude expedovaný od 1-7 dní po obdržaní záväznej objednávky alebo individuálne dohodou podľa druhu tovaru a jeho skladovej dostupnosti , kuriérskou službou alebo osobne. O dodaní budete informovaný telefonicky kuriérom a správou nášho e-shopu.

Platba tovaru

Platba za tovar je:

    a) platbou vopred na účet prevádzkovateľa
    ( č.ú.  SK2575000000004016327567  / 4016327567/7500  ČSOB Banka  )
    Zásielka bude expedovaná až po pripísaní peňažnej sumy na účet prevádzkovateľa.
    b) v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky
    c) splátkovým systémom QUATRO (osobne) - zatiaľ nedostupné
    d) v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke L BAU s.r.o. Zlatovská 27  Trenčín 911 05

Poplatky

Pri objednávke tovaru do 170,- € je poplatok vypočítaný za dopravu podľa tabuľky, zásielky v hodnote nad 170,- € dopravíme v rámci SR zdarma. Pri osobnom odbere, neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky.

Storno objednávky

Prevádzovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

Záruka a reklamácie

Všetok ponúkaný tovar pochádza od autorizovaného dovozcu a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok výrobcu. Pre zákazníka ( súkromná osoba ) je štandardná záruka vo výške trvania 24 mesiacov.

Vrátenie tovaru v lehote 14 dní :

Zásielku je možné vrátiť (platí iba pre fyzické osoby)bez udania dôvodov do 14 dní od jej prevzatia. 

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

Lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom a v prípade zmlúv, ktorých predmetom je určitá služba, od okamihu uzatvorenia takejto zmluvy. Spotrebiteľ je pritom oprávnený odstúpiť od zmluvy aj predtým, t.j. ešte pred odoslaním alebo dokonca počas prepravy tovaru.

Ak spotrebiteľ zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak spotrebiteľ zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka na č.účtu., ktorá bude znížená o náklady spojené predovšetkým s dopravou tovaru.

Zákon prevádzkovateľom eshopu ukladá povinnosť vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) ako i všetky ostatné náklady.